SJKC Chung Hua, Bandar Seri Jempol, Negeri Sembilan 校徽