SJKC Tanah Merah Site C, Bkt Pelandok, Negeri Sembilan 校徽