SJKC Kg Baru Pertang, Spg. Pertang, Negeri Sembilan 1