SJKC Perkampungan Berapit, Bukit Mertajam, Pulau Pinang 3